Anna de Boer(NL), Liv Heidrun Heskestad(NO), Hans Tegnander och Tomas Nybrand.

Anna de Boer(NL), Liv Heidrun Heskestad(NO), Hans Tegnander och Tomas Nybrand.

Lärarna Hans Tegnander och Tomas Nybrand befinner sig i Mosjöen under v.45 för att organisera och starta upp arbetet med det tre år långa projektet MetaLearn.

På agendan står bland annat presentation av deltagande institutioner, föreläsningar av Jörgen From från Umeå Universitet samt Liv Heidrun Heskestad från NDLA.

Efter hemkomst kommer elever från de deltagande skolorna att påbörja sin del i projektet för att sedan redovisa detta vid nästa möte som kommer i Vilhelmina våren 2015.