Torsdag 27/11 får Malgomajskolan besök av Jörgen From, bitr. prefekt vid ped. institutionen, Umeå Universitet, inom ramen för Project MetaLearn. Han är intresserad av att se hur långt vi har kommit när det gäller digitala lärmiljöer, såsom Moodle, på vår skola.