VO-programmet har programdag torsdag 3/10 och NA-programmet fredag 4/10.