TE – Teknikprogrammet

På teknikprogrammet i Vilhelmina erbjuds inriktningen informations- och medieteknik. Utöver gedigna kunskaper om datorer och datornätverks hårdvara och mjukvara ger programmet en god teknisk-naturvetenskaplig grund som innehåller flera matematikkurser samt kurser i både fysik och kemi. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som passar mycket bra för dig som efter gymnasiet har tänkt läsa en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning på universitet eller högskola.

Vi vill poängtera att det är viktigt att man har bra betyg i matematik om man vill söka in till teknikprogrammet då programmet innehåller mycket matematik och studietempot är högt.

Datorer och nätverksteknik

I ämnena dator- och nätverksteknik studerar du persondatorers hårdvara, operativsystem, nätverksutrustning, it-systemlösningar och övervakning för att uppnå hög driftsäkerhet inom nätverksområdet. För att arbeta med nätverk behöver man grundläggande kunskaper om programvara för både klienter och servrar. Exempel på kurser är: datorteknik 1a, dator- och nätverksteknik samt nätverksteknologier.

Datorer och webbteknik

Teknikelever på Malgomajskolan för en grundutbildning i programmeringsspråket Java. Detta är ett av de vanligaste förekommande programmeringsspråken som används i många program och appar. Eleverna får lära sig hur webbsidor är uppbyggda och hur de själva kan forma och skapa både statiska och dynamiska hemsidor kopplade till databaser. Exempel på kurser är: webbteknik 1, programmering 1 och webbserverprogrammering 1.

Kurser Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 & 3 300 p Religionskunskap 1b   50 p
Matematik 1c, 2c & 3c 300 p Idrott och hälsa 1 100 p
Historia 1a1   50 p Engelska 5 & 6 200 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Kemi 1 100 p Teknik 1 150 p
Fysik 1 150 p
Inriktning – Information och medieteknik 300 p
Dator- och nätverksteknik 100 p Webbutveckling 1 100 p
Programering 1 100 p
Programfördjupningar 400 p
Webbserverprogrammering 100 p Valbarhet mellan kurserna:
Nätverksteknik 100 p Fysik 2 100 p
Produktionskunskap 100 p eller
Programering 2 100 p
Individuellt val, exempel på kurser 200 p
Matematik 4 100 p Digitalt skapande 100 p
Estetiska ämnen t ex bild, musik 100 p

Gymnasiearbete 100 p