Samhällsvetenskap

Inriktningen Samhällsvetenskap

sveniriksdagen

Den samhällsvetenskapliga inriktningen fördjupar dina kunskaper om samhälls- strukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Din förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom att till exempel studera aktuella konflikter i världen.