Naturvetenskap & samhälle

Denna inriktning är ny i Gy 2011 och betonar samhällskunskap och geografi från ett naturvetenskapligt perspektiv.
Endast en av påbyggnadskurserna i kemi, biologi eller fysik är obligatorisk i denna inriktning.

naturvetarprogrammet