NA – Naturvetenskapsprogrammet – att resa i lärandet

Gillar du utmaningar? Vill du vara väl förberedd för en kvalificerad utbildning i framtiden? Naturvetenskapsprogrammet ger dig metoder och kunskaper att kunna hantera alla typer av utmaningar som kan möta dig! Programmet är högskoleförberedande och främst riktat mot dig som avser att läsa vidare. Det ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar.

Naturvetenskapsprogrammet hjälper dig bland annat att förstå sammanhangen i naturen och livets villkor. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om naturvetenskapliga ämnen och matematik, likväl som språk och samhällsstrukturer. NA utvecklar ditt kritiska tänkande, lär dig att föra logiska resonemang och att analysera. Det är viktigt att du har goda förkunskaper och är intresserad av matematik, fysik och kemi.

Lärande genom resor

På Malgomajskolan vill vi levandegöra dina teoretiska kunskaper genom experiment, laborationer och fältstudier. Vi strävar efter utbyten och studieresor till t ex Umeå och Stockholm men även utomlands så som Spanien, Tyskland och Norge. Syftet med resorna är att göra studierna mer verklighetsförankrade och att koppla ihop teori med praktik. På Malgomajskolan erbjuder vi NA-programmets båda inriktningar.  

Naturvetenskapsprogrammets inriktningar:

Naturvetenskap

Du fördjupar dig i biologi, fysik och kemi vilket öppnar upp för naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska högskolestudier.

Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning betonar det hållbara samhället i samspel med naturvetenskapen. Du läser mindre naturvetenskapliga ämnen och mer samhällsvetenskap. Utöver grundkurserna i kemi, fysik och biologi läses endast biologi 2 som påbyggnadskurs.

Kurser Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Svenska 1, 2 & 3/Svenska som andraspråk 1, 2 & 3 300 p Religionskunskap 1   50 p
Matematik 1, 2 & 3 300 p Idrott och hälsa 1 100 p
Historia 1b 100 p Engelska 5 & 6 200 p
Samhällskunskap 1 100 p
Programgemensamma ämnen 450 p
Kemi 1 100 p Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p Moderna språk 100 p
Inriktningar
Naturvetenskap 400 p Naturvetenskap och Samhälle 300 p
Kemi 2 100 p Geografi 1 100 p
Fysik 2 100 p Samhällskunskap 2 100 p
Biologi 2 100 p Matematik 4 100 p
Matematik 4 100 p
Programfördjupningar 200 – 300 p
Geografi 1 100 p Samhällskunskap 2 100 p
Biologi 2 100 p Miljö- och energikunskap 100 p
Individuellt val, exempel på kurser 200 p
Moderna språk steg 4 & 5 100 p Bild 100 p
Musik 100 p Idrott och hälsa 2 200 p
Matematik 5 100 p

Gymnasiearbete 100 p