Naturbruk på Malgomajskolan

SKOG, JAKT & GUIDE

Skogsnäringen är stor i vår region. Branschen har behov att anställa personer med olika kompetenser. Hos oss får du en grundläggande skogsutbildning som du sen kan bygga vidare på. Det är en fördel om du redan innan gymnasiet påbörjar din jägarexamen. Under utbildningen kommer du att läsa kurser inom jakt och viltvård, guidning och entreprenörskap.

ÅRSKURS ETT
Första året läser du ykreskurser som skall hjälpa dig att genomföra din jägarexamen, om du inte redan införskaffat den. Du ansöker även om dispens för att få vapenlicens. Utöver yrkeskurser så läser du en del gymnasiegemensamma ämnen så som svenska, engelska, matematik och idrott. Vi börjar också läsa kurser inom skog.


TVÅ & TRE
Under år 2 och 3 bygger utbildningen vidare inom jakt och viltvård, hundkunskap och guidning. En hel del av undervisningen sker ute i naturen både höst, vinter och vår. Du har nu även fått dispens på vapenlicens. Parallellt med detta så fortsätter kurserna inom motor och röjsåg, terrängtransporter och skogsskötsel. Du ska under din utbildning göra minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta sker både inom skogsnäringen och inom jakt och guide.

När du är KLAR
När du är klar med din gymnasieutbildning så står arbetsmarknaden öppen. Det finns många aktörer i vår region både inom skog men också jakt och guidning. Kanske har du redan under din APL skaffat dig kontakter för arbete efter gymnasiet?

JAKT OCH GUIDE

Jakt och skog hör ihop. Hos oss kan du få en bred kompetens med grundläggande skogskunskaper och få en guideutbildning som efterfrågas inom jaktturismen.

Kanske blir du en egen entreprenör inom området eller så väljer du att arbeta hos någon av de företagare som finns i närområdet? I de grundläggande skogskunskaperna läser du kurser inom motor och röjsåg, terrängtransporter, skogs-skötsel. Den del av utbildningen som omfångar jaktguide innehåller kurser inom viltvård, hundkunskap, guidning och entreprenörskap.Detta är kurserna du kommer att läsa:

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott & hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk

inriktningskurser – skog
300 poäng
Jakt och viltvård 1-2
Marken och växternas biologi
Motor- och röjmotorsåg
Mångbruk av skog

Profilkurser 900 poäng:

Jakt och viltvård 1-2
Fiske och vattenvård 1
Hundkunskap 1
Skogsskötsel 1
Naturguidning 1-2
Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p