Individuellt val

Alla program har schemalagt individuellt val 200p.

Detta gör att eleven har möjlighet att välja något som inte hör just till programmets karaktär.

Estetpaket

Exempel på kurser:

Bild 100p
Musik 100p
Dansgestaltning 100p
Scenisk gestaltning 100p
Entreprenörskap 100p
Webutveckling 100p
Grafisk produktion 100p

Idrottspaketet

Exempel på kurser:

Idrott och hälsa 2 100p
Idrottsledarskap 100p
Idrottsspecialisering 100p (exempel judo, hockey, snowboard)
Pedagogiskt ledarskap 100p

Naturpaketet

Exempel på kurser:

Geografi 1 100p
Bevarandebiologi 100p
Fiske och vattenvård 1 100p
Jakt- och viltvård 100p
Jakt- och viltvård specialisering 100p

Språkpaketet

Exempel på kurser:

Spanska
Tyska
Franska
Samiska

Behörighet högskola & universitet

För er som väljer att gå ett yrkesprogram finns möjligheten att välja svenska och engelska på indviduella valet så att ni får grundläggande behörigheter för högskolestudier.

Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
Engelska 6 100p