IM – Introduktionsprogram

Malgomajskolan erbjuder fyra introduktionsprogram:

sprakintroduktion_vilhelmina

Programinriktat val

Programinriktat val ger eleverna en utbildning inriktat mot ett nationellt yrkesprogram samtidigt som eleven kompletterar sin behörighet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning och målet är anställningsbarhet eller övergång till nationellt program efter ett år. Yrkesintroduktion kan erbjudas om inget annat program passar för dig. Även du som gått grundsärskola kan gå yrkesintroduktion om du vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Individuellt alternativ 

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.