IM – Introduktionsprogram

Malgomajskolan erbjuder fem introduktionsprogram:

sprakintroduktion_vilhelmina

IMPRE Preparandutbildning

Preparandutbildning ska ge dig behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för dig som snabbt vill bli behörig. Den utformas för dig som enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för dig att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid.

IMPRO Programinriktad individuellt val

Preparandutbildning ska ge dig behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för dig som snabbt vill bli behörig. Den utformas för dig som enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för dig att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid.

IMYRK Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesintriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion kan erbjudas om inget annat program passar för dig. Även du som gått grundsärskola kan gå yrkesintroduktion om du vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

IMIND Individuellt alternativ 

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

IMSPR Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.