HA – Handels- och administrationsprogrammet

Inriktning: Handel & service
Yrkestitel:
Företagssäljare

Vill du arbeta inom handel, service och marknadsföring, samt lära dig mer om företagande?

– Då är Handels och administrationsprogrammet på Malgomajskolan rätt val för dig!

Entreprenörskap följer som en röd tråd genom hela din utbildning både teoretiskt och praktiskt.
Dina digitala kunskaper och färdigheter ökar när du lär dig hur näthandel fungerar i exponerings- och säljsyfte.  

Ett företagsamt förhållningssätt är en styrka som du hela tiden utvecklar under din studietid på Malgomajskolan.  

  • Du arbetar praktiskt i nära kontakt med näringslivet och lokala företagare
  • Under din utbildning kommer du att få göra flera studiebesök, även med övernattningar på andra orter i Sverige
  • Du kommer att få minst 15 veckors APL som följer det intresse och mål som du har med din utbildning
  • Du kommer att få en företagsmentor kopplad till dig personligen genom näringslivet i din hemkommun redan under årskurs 1. Detta blir ditt första steg till att utveckla ett eget nätverk av företagare
  • I årskurs tre får du möjlighet att starta och driva ett företag inom UF-konceptet
Följ HA på facebook

 

Kurser Handels- & administrationsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Svenska 1/svenska som andraspråk 1 100 p Samhällskunskap 1a1   50 p
Engelska 5 100 p Historia 1a1   50 p
Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1   50 p Religionskunskap 1   50 p
Programgemensamma ämnen 400 p
Entreprenörskap 100 p Servicekunskap 100 p
Branschkunskap inom handel & administration 100 p Information & komunnikation 1 100 p
Inriktning – handel & service 500 p
Personlig försäljning 1 100 p Affärsutveckling & ledarskap 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p Inköp 1 100 p
Näthandel 1 100 p
Programfördjupning 700 p
Personlig försäljning 2 100 p Entreprenörskap och företagande 100 p
Svenska 2/svenska som andraspråk 2 100 p Praktisk marknadsföring 2 100 p
Engelska 6 100 p Handel – specialicering 100 p
Personlig försäljning 3 100 p
Individuellt val, exempel på kurser 200 p
Musik Bild
Besöksnäringen Moderna språk steg 5
Svenska 3 Matematik 2

Gymnasiearbete 100p