HA – Handels- och administrationsprogrammet

Inriktning: Handel & service
Yrkestitel: Företagssäljare

Vill du arbeta inom handel, service och marknadsföring samt lära dig mer om företagande? Då är Handels- och administrationsprogrammet på Malgomajskolan rätt val för dig!

Entreprenörskap följer som en röd tråd genom hela din utbildning både teoretiskt och praktiskt.
Dina digitala kunskaper och färdigheter ökar när du lär dig hur näthandel fungerar i exponerings- och säljsyfte.  

Ett företagsamt förhållningssätt är en styrka som du hela tiden utvecklar under din studietid på Malgomajskolan  

  • Du arbetar praktiskt i nära kontakt med näringslivet och lokala företagare
  • Under din utbildning kommer du att få göra flera studiebesök, även med övernattningar på andra orter i Sverige
  • Du kommer att få minst 15 veckors APL som följer det intresse och mål som du har med din utbildning
  • Du kommer att få en företagsmentor kopplad till dig personligen genom näringslivet i din hemkommun redan under årskurs 1. Detta blir ditt första steg till att utveckla ett eget nätverk av företagare
  • I årskurs tre får du möjlighet att starta och driva ett företag inom UF-konceptet
Följ HA på facebook

Kurser Handels- & administrationsprogrammet

       

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100 p

Samhällskunskap 1a1

  50 p

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

  50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

  50 p

Religionskunskap 1

  50 p

       

Programgemensamma ämnen

400 p

Entreprenörskap

100 p

Servicekunskap

100 p

Branschkunskap inom handel & administration

100 p

Information & komunnikation 1

100 p

       

Inriktning – handel & service

500 p

Personlig försäljning 1

100 p

Affärsutveckling & ledarskap

100 p

Praktisk marknadsföring 1

100 p

Inköp 1

100 p

Näthandel 1

100 p

   
       

Programfördjupning

700 p

Personlig försäljning 2

100 p

Entreprenörskap och företagande

100 p

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100 p

Praktisk marknadsföring 2

100 p

Engelska 6

100 p

Handel – specialicering

100 p

Personlig försäljning 3

100 p

   
       

Individuellt val, exempel på kurser

200 p

Musik

 

Bild

 

Besöksnäringen

 

Moderna språk steg 5

 
       

Gymnasiearbete 100p