HA – Handels- och administrationsprogrammet

Vill du arbeta inom handel och företagande? Samt lära dig mer om marknadsföring och  service? Då är Handels- och administrationsprogrammet på Malgomajskolan rätt val för dig! Programmet ger dig grundläggande behörighet till högskola och universitet om du väljer kursen Svenska 3 som individuellt val i årskurs 3.

Entreprenörskap följer som en röd tråd genom hela din utbildning både teoretiskt och praktiskt.
Dina digitala kunskaper och färdigheter ökar när du lär dig hur näthandel fungerar i exponerings- och säljsyfte.  

Ett företagsamt förhållningssätt är en styrka som du hela tiden utvecklar under din studietid på Malgomajskolan  

  • Du arbetar praktiskt i nära kontakt med näringslivet och lokala företagare
  • Under din utbildning kommer du att få göra flera studiebesök, även med övernattningar på andra orter i Sverige
  • Du kommer att få minst 15 veckors APL som följer det intresse och mål som du har med din utbildning
  • Du kommer att få en företagsmentor kopplad till dig personligen genom näringslivet i din hemkommun redan under årskurs 1. Detta blir ditt första steg till att utveckla ett eget nätverk av företagare
  • I årskurs tre får du möjlighet att starta och driva ett företag inom UF-konceptet
Följ HA på facebook

Inriktning: Handel & service
Yrkestitel: Företagssäljare

Kurser Handels- & administrationsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Svenska 1/svenska som andraspråk 1 100 p Samhällskunskap 1a1   50 p
Engelska 5 100 p Historia 1a1   50 p
Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1   50 p Religionskunskap 1   50 p
Programgemensamma ämnen 400 p
Entreprenörskap 100 p Servicekunskap 100 p
Branschkunskap inom handel & administration 100 p Information & komunnikation 1 100 p
Inriktning – handel & service 500 p
Personlig försäljning 1 100 p Affärsutveckling & ledarskap 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p Inköp 1 100 p
Näthandel 1 100 p
Programfördjupning 700 p
Personlig försäljning 2 100 p Entreprenörskap och företagande 100 p
Svenska 2/svenska som andraspråk 2 100 p Praktisk marknadsföring 2 100 p
Engelska 6 100 p Handel – specialicering 100 p
Personlig försäljning 3 100 p
Individuellt val, exempel på kurser 200 p
Musik Bild
Besöksnäringen Moderna språk steg 5
Svenska 3

Gymnasiearbete 100p