GySär – Gymnasiesärskolan

Inom gymnasiesärskolan i Vilhelmina erbjuder Malgomajskolan Fordonsvård & godshantering samt hotell, restaurang & bageri

gymnasiesarskolan

Gymnasiesärskolans utbildningar på Malgomajskolan i Vilhelmina är 4-åriga och innefattar minst 3 600 timmar och består av gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och programfördjupning.

Gymnasiegemensamma ämnen är: Svenska, Mattematik, Engelska, Religionskunskap, Samhällskunskap, Naturkunskap, Estetisk verksamhet, Idrott & hälsa.

Eleven erbjuds praktik i elevkafeterian Te-Centralen som en del i utbildningen.
Programgemensamma ämnen är utformade enligt respektive program.
22 veckor av utbildningen ska arbetsplatsförläggas.

 

Individuella programmet inom GySär omfattar 6 ämnesområden: Hemkunskap, Idrott och Hälsa, Kommunikation, Estetisk verksamhet, Individ och Samhälle, Natur och Miljö.

Studietimmar är minst 3 600 under 4 år.

Antal timmar per ämne bestäms tillsammans med elev/vårdnadshavare och SYV.

Praktik kan förekomma om det är till gagn för elevens utveckling.

 

AnsökanVilhelminaGymnasiesär