Transport

 

4an

 

 

Transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Idag är behovet av snabba, exakta transporter och effektivt underhåll av fordon större än någonsin. I motor & transportbranscherna finns det därför många framtidsyrken för dig som lever upp till kraven.

 

Ta en titt på hur det ser ut på vårt övningsfält en vanlig skoldag

På yrkesprogrammen är de gymnasiegensamma ämnena: engelska, historia,idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka  kurser den har.Bild1tt

 

powerpoint