Kurser EE

El- och energiprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen

600p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 100p Samhällskunskap 1a1  50p
Engelska 5 100p Naturkunskap 1a1  50p
Matematik 1a 100p Religionskunskap 1  50p
Idrott och hälsa 1 100p Historia 1a1  50p
 

Programgemensamma ämnen

400p

Mekatronik 1 100p Datorteknik 1a 100p
Elektromekanik 100p Energiteknik 1 100p
 

Inriktningar

Automation

400p

Dator- och kummunikationsteknik

400p

Praktisk ellära 100p Dator- och nätverksteknik 100p
Mät- och styrteknik 100p Elektronik och mikrodatorteknik 100p
Mät- och reglerteknik 100p Kommunikationsnät 1 100p
Programmerbara styrsystem 100p Nätverksteknik 100p
Programfördjupningar                  800p
Programfördjupningar                         800p
Fastighetsautomation 1 100p Nätverkssäkerhet 100p
Elmotordrivsystem 100p Data och medianät 100p
Industriell informationsteknik 100p Digital kommunikationsteknik 100p
Elkraftteknik 100p Servicekunskap 100p
Servicekunskap 100p Ellära 1 100p
Processmätteknik 100p Nätverksteknologier 100p
Robotteknik 100p Nätverksadministration 100p
Processdatorsystem 100p Multimediasystem 100p

Elteknik

500p

 
Elkraftteknik 100p
Praktisk ellära 100p
Elinstallationer 200p
Kommunikationsnät 1 100p
Programfördjupningar                  700p
Fastighetsautomation 1 100p
Data och medianät 100p
Mät- och styrteknik 100p
Servicekunskap 100p
Elmotorstyrning 100p
Belysningsteknik 100p
Larm- och säkerhetssystem 100p
 

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val

200p

Entreprenörskap 100p Mät och styrteknik 100p
Larm, övervakning och säkerhetssystem 100p Datorteknik 1 b 100p
Det finns möjlighet att läsa behörighetsgivande kurser till högskolan för de elever som önskar.