EE – El- & energiprogrammet

Vill du jobba med modern teknik och modern utrustning? Vill du jobba med människor och teknik i ett serviceyrke? Då passar El- och energiprogrammet för dig. Den första delen av utbildningen (första läsåret) är gemensamt för alla elever oavsett inriktning hos oss på Malgomajskolan i Vilhelmina. Vi sätter eleven i centrum och utbildningen anpassas till ditt intresse. Teori varvas med praktiskt arbete, laborationer och övningar. Vår specialitet i Vilhelmina är att du kan skapa din egen yrkesprofil t ex IT-tekniker med starkströmskompetens, teatertekniker eller elektriker med mät- och reglerkunnande.

Samtliga utbildningar på El- och energiprogrammet passar lika bra för tjejer som för killar och hos oss har du har möjlighet att forma din egen yrkesprofil.

Teori varvas med praktiskt arbete, laborationer och övningar. Vår specialitet i Vilhelmina är att du kan skapa din egen yrkesprofil t ex IT-tekniker med starkströmskompetens, teatertekniker eller elektriker med mät- och reglerkunnande.

 

Inriktningar

Automation

Här lär du dig att arbeta med styrning av utrustning, maskiner och processer med hjälp av elektroniska styrsystem och datorer. Du får lära dig att installera, felsöka, reparera utrustning för automatik. Automatikutrustning finns på de flesta platser. 

Efter utbildningen blir du t ex Automationstekniker eller Styr och reglertekniker. Många företag efterfrågar denna kompetens.
I hemmet: utrustning för reglering av värme, styrning via Internet
I industrin: processreglering, robotar, sågverk, produktion av energi, gruvnäring mm

Elteknik

En Inriktning med elmontage, service och underhåll av maskiner och utrustning i företag, hemmen eller elinstallation i byggbranschen.

Du får t ex lära dig att felsöka och montera elmotorer, belysningar eller andra elektriska anläggningar. Elteknik innehåller en hel del installationsteknik och teori för elektrisk installationsbehörighet.

Efter utbildningen kan du t ex få anställning som installationselektriker.
På små företag är behovet av breda kunskaper eftertraktade, därför kan du som läser denna inriktning på Malgomajskolan även läsa kurser från Automation och Dator- och kommunikationsteknik.

Kurser El- och energiprogrammet

 
   

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

 
 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p Samhällskunskap 1a1  50 p  
Engelska 5 100 p Naturkunskap 1a1  50 p  
Matematik 1a 100 p Religionskunskap 1  50 p  
Idrott och hälsa 1 100 p Historia 1a1  50 p  
   

Programgemensamma ämnen

400 p

 
 
Mekatronik 1 100 p Datorteknik 1a 100 p  
Elektromekanik 100 p Energiteknik 1 100 p  
   

Inriktningar

 

Automation

400 p

Elteknik

500 p

 
 
Praktisk ellära 100 p Elkraftteknik 100 p  
Mät- och styrteknik 100 p Praktisk ellära 100 p  
Mät- och reglerteknik 100 p Elinstallationer 100 p  
Programmerbara styrsystem 100 p Kommunikationsnät 1 100 p  
Programfördjupningar                  800 p
Programfördjupningar                       700 p  
Fastighetsautomation 1 100 p Fastighetsautomation 1 100 p  
Elmotorstyrning 100 p Data- och medianät 100 p  
Industriell informationsteknik 100 p Mät- och styrteknik 100 p  
Elkraftteknik 100 p Servicekunskap 100 p  
Servicekunskap 100 p Elmotorstyrning 100 p  
Processmätteknik 1 100 p Belysningsteknik 100 p  
Robotteknik 100 p Larm- och säkerhetssystem 100 p  
Processdatorsystem 100 p CAD 1                                       50 p  
   

Gymnasiearbete 100p

 
 

Individuellt val 

200 p

 
Entreprenörskap 100 p  
Larm, övervakning och säkerhetssystem 100 p  
 Mät och styrteknik                                  100 p  
Datorteknik 1 b 100 p  
 
 
 
 
 
 
Det finns möjlighet att läsa behörighetsgivande kurser till högskolan för de elever som önskar.