Elever från åk 9 besöker våra gymnasieprogram torsdag 19/1.