Kerstin E (bibl) är ledig måndag den 5/5.

Helena R, Lars J, Dag N, konferens i Skellefteå tisdag den 6/5.

Per L, Lisa S, Emma S, Umeå onsdag den 7/5.

Birgitta A (exp) är ledig fredag den 9/5.