Skolledningen är på chefsforum torsdag fm 3/3.

Tomas Nybrand är ledig fredag 4/3.