Helena Renman och Carola Bergh är på chefsforum onsdag 3/3.