Kerstin Olofsson är ledig måndag 4/2.

Carola Bergh är ledig onsdag 6/2.

Sara Danielsson är ledig torsdag em 7/2.