Skolledningen är i Lycksele måndag 9/12. Tf rektor Emma Selberg.

Leif Thorsson är på Goethe Institut i Stockholm torsdag 12/12.