Skolledningen är på chefsforum onsdag 3/2.

Helena Renman är ledig fredag 5/2.