Helena Renman är på nätverksträff i Skellefteå måndag 4/12 – tisdag 5/12.

Carola Bergh är ledig tisdag 5/12.

Skolledningen är på arbetsledarforum på Folkets hus fredag 8/12.