Skolledningen är i Umeå måndag-tisdag 2-3/12. Emma Selberg är tf rektor.

Carola Bergh är ledig fredag em 6/12.