Helena Renman är på nätverksträff i Skellefteå tisdag 4/12 – onsdag 5/12.