Skolledningen är på chefsforum ondag 25/11 och fredag 27/11.