Per Lindberg är i Lycksele måndag 20/11.

Carola Bergh, Helena Renman och Petter Löfgren är i Stockholm för Gymnasiemässan tisdag 21/11 – fredag 24/11 och Per Lindberg ansluter på fredag.

Dag Nordvall är tf rektor fredag 24/11.