Skolledningen är på chefsforum onsdag 20/11 kl 9.00-15.00, FH.