Helena Renman är på skolverksträff i Uppsala torsdag 14/11 och är ledig fredag 15/11.

Carola Bergh är ledig fredag 15/11.