Skolledningen är på chefsforum onsdag 17/10 kl 09.00-15.00.

Helena Renman är på nätverksträff i Luleå torsdag 18/10 – fredag 19/10.