Kerstin Olofsson är ledig måndag 30/9.

Skolledningen är på chefsforum fredag 4/10.