Tomas Nybrand är ledig tisdag 28/9.

Skolledningen är på chefsforum och ledningsarbete torsdag 30/9.