Ingela Svensson Öbro är ledig tisdag 22/9.

Carola Bergh och Helena Renman är på chefsforum onsdag 23/9.

Helena Renman är ledig fredag 25/9.