Tomas Nybrand är ledig måndag 20/9.

Kerstin ”Bibblis” Eriksson är ledig vecka 38.