Kerstin ”Bibblis” Eriksson är ledig vecka 38.

Lena Larsson är på utbildning måndag 17/9 – tisdag 18/9.

Skolledningen är på ledningsmöte med förvaltningschef onsdag 19/9 kl 09.00-15.00.

Helena Renman är på schemautbildning torsdag 20/9 – fredag 21/9.

Leif Thorsson är i Umeå tosdag 20/9 – fredag 21/9 på träff med tysklärarnätverket i Norra Sverige.

Per Lindberg är ledig fredag 21/9 samt vecka 39.