Tomas Nybrand är ledig vecka 35.

Carola Bergh och Helena Renman är på chefsforum onsdag – torsdag 1/9-2/9.

Carola Bergh är ledig fredag 3/9.