Helena Renman är på nätverksträff i Luleå måndag 15/1 – tisdag 16/1.

Carola Bergh är ledig onsdag 17/1.

Skoledningen och elevhälsan har arbetsdag på hotellet torsdag 18/1.