Skolledning och elevhälsan är på konferens om likabehandling fredag 18/1 kl 09.00-12.00 på Folkets hus.