Carola Bergh och Kerstin Olofsson är ledig tisdag 12/6.

Skolledningen har möte med förvaltningschef onsdag fm 13/6.