Per L, Helena R är på rektorsprogrammet tisdag – torsdag 26-28/5.

Carola B är ledig torsdag 28/5. Dag N är tf rektor.

Helena R är ledig fredag 29/5.