Helena Renman, Karin Stenman och Emma Selberg är i Strasbourg, Frankrike med elever ur SA2 hela vecka 19. Projektet Gender Issues in Schools avslutas.