Helena Renman är på ledarskapsutbildning torsdag 5/5 och är ledig fredag 6/5.