Kerstin Olofsson är ledig måndag 26/4.

Skolledningen har Visonsdagar med förvaltningschef onsdag – torsdag 28-29/4.

Carola Bergh är ledig fredag em 30/4.