Carola Bergh är ledig måndag fm 8/4 och är i Östersund onsdag 10/4.

Leif Thorsson är på tysklärarnätverksträff på torsdag 11/4 och i Stockholm på slutrapporteringsmöte för Erasmus Plus fredag 12/4.