Per Lindberg är i Umeå tisdag 27/3 och i Östersund onsdag 28/3.

Sara Danielsson är på arbetsmiljöutbildning onsdag 28/3.