Helena Renman är på nätverksträff i Umeå måndag 12/3 – tisdag 13/3.

Carola Bergh är ledig tisdag 13/3.

Skolledningen är på fortbildning onsdag em 14/3.

Sara Danielsson är ledig onsdag 14/3.