Maria Sjöstedt, IKT/MIK-kurs, Rom, Italien. Kursen ingår i Erasmusprojektet EDGE (Education in a Digital and Global Environment). Kontaktperson/Projektansvarig: Maria Sjöstedt.

Kerstin ”Bibblis” Eriksson är ledig måndag 20/2 och är på utbildning torsdag 23/2.

Carola Bergh är på ledarskapsutbildning tisdag 21/2.

Helena Renman och Per Lindberg är på ledarskapsutbildning onsdag 22/2.

Per Lindberg är på elevhälsokonferens i Lycksele torsdag 23/2.