Carola B är ledig måndag 14/12.

Per L, Helena R, Carola B är på skolledarträff på kommunhuset onsdag 16/12.