Helena Renman, Skolverket Skellefteå, onsdag 7/12 – torsdag 8/12.

Maria Sjöstedt, studiebesök på språkskolan i Uppsala, torsdag 8/12.

Carola Bergh är ledig fredag 9/12.