Helena Renman är ledig tisdag 29/11.

Per Lindberg, Maria Sjöstedt och Tomas Nybrand, nätverksträff för fjärrundervisning inom region Västerbotten, Lycksele, onsdag 30/11.